نویسنده = سیدرضا شمس الدینی
بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر

دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 55-83

مهرناز سرخابی؛ سیدرضا شمس الدینی


رابطه آمیختگی اخلاق با احکام فقهی و حقوقی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-24

سیدرضا شمس الدینی؛ هرمز اسدی کوه باد