کلیدواژه‌ها = تجارت الکترونیک
تأثیر تجارت الکترونیک بر بازاریابی با تکیه و تعامل بر فقه و حقوق

دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1403، صفحه 83-96

سیده نازنین زهرا سالبهی؛ محمد رضا قاسمی؛ امیر رضا علی پور دانش


ارتباط چالش ها و تفسیرها در تجارت الکترونیک با تکیه بر تعامل گمرک، فقه و حقوق

دوره 2، شماره 8، اسفند 1402، صفحه 19-33

سیده نازنین زهرا سال بهی؛ محمدرضا قاسمی