کلیدواژه‌ها = حقوق
نقد و بررسی کاربردی وکالت‌نامه در معاملات در متون فقهی و حقوقی

دوره 2، شماره 7، آذر 1402، صفحه 18-35

سالار فولادوند؛ سیدحسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


بررسی مبانی فقهی و حقوقی قاعده سوق المسلمین

دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 84-98

انسیه رضایی نسب؛ هانیه یزدان بخش


بررسی مبانی حقوق کودک در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-15

نسرین بهرامیان؛ هرمز اسدی کوه باد


رابطه آمیختگی اخلاق با احکام فقهی و حقوقی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-24

سیدرضا شمس الدینی؛ هرمز اسدی کوه باد