بررسی فقهی و حقوقی عیوب موجب فسخ و تدلیس و مقایسه آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

"انحلال نکاح یکی از موضوعات مهم و ارکان بنیادی در نظام قانونی و فقهی میباشد. در خصوص انحلال نکاح تفاوت هایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. اصولاً در حقوق ایران انحلال ارادی نکاح دائم تحت دو عنوان: فسخ و طلاق صورت می‏گیرد.دلیل اصلی آنکه مباحث طلاق بیشتر از مباحث فسخ نکاح مورد بررسی فقها و حقوق دانان واقع شده معلوم نیست اما به نظر میرسد ،بخاطر کاربردی تر بودن طلاق و جریان داشتن آن در متن جامعه است. قانون مدنی به تبع از فقه از امراضی نام برده که میتواند موجب فسخ شده و هم از افعال و اقوالی که با ارتکاب آن توسط زوج یا زوجه یا ولی زوجه،باعث بوجود آمدن تدلیس و به تبع آن فسخ نکاح میشود. نکته مهمی که در مورد تدلیس و عیوب است جایی است که برخی با داشتن نگاهی صفرو یکی آن را کاملا هم پوشان و هم معنی میدانند و بعض دیگر آنرا کاملا متضاد میدانند .اختلاف نظرات ،بیشتر در پیرامون (عیوب موجب فسخ ،تعریف آن و دایره شمول آن زمان حدوث آن {قبل از نکاح ،بعداز نکاح قبل دخول،بعد از دخول} و همچنین افراد مدلس{تدلیس کننده} )وجود دارد. مباحث در مانحن فیه ، فسخ نکاح است که زیرمجموعه آن تدلیس و عیوب موجب فسخ است که در مورد آن بحث خواهد شد"

کلیدواژه‌ها