درباره نشریه

:: درباره نشریه

        فصلنامه فقهی و حقوقی عرشیان فارس در زمینه فقه، اصول و حقوق اسلامی با گستره سراسری تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سال 1400 با همکاری اساتید و دانشمندان و علمای فرهیخته این علوم آغاز به کار نمود.