نوع دسترسی به مقالات «فصلنامه علمی تخصصی فقهی و حقوقی عرشیان فارس» به‌صورت «دسترسی باز» می‌باشد.

 *** در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند  ***

پژوهشگر گرامی
*قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه، و مطابق آن مقاله را تنظیم فرمائید. 
*کلیه حقوق نشر، تلخیص و استانداردسازی مقالات برای نشریه محفوظ است.
 
 • کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران
 • ناشر: عرشیان فارس
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:  0611-2821
 • شاپای چاپی:  1007-2981
 • قابل دسترسی از: 
 • درصد پذیرش مقالات: 18%
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
 • هزینه چاپ مقاله: بر اساس دستورالعمل
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • بررسی اولیه مقالات: 7 روز
 • نوع مجله: علمی تخصصی (مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 • روش مأخذ نویسی: APA
شماره جاری: دوره 2، شماره 6، مرداد 1402 

قاعده لا حرج و مقایسه آن با سایر قواعد فقهی و قانونی

صفحه 56-102

نسرین بهرامیان؛ عبدالکریم گل گون