بررسی مبانی فقهی و حقوقی قاعده سوق المسلمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

چکیده

از جمله‌ی قواعد مهم فقهی که در فقه مورد تتبع فراوان واقع شده، قاعده سوق‌المسلمین می‌باشد. با توجه به ابتلای شدید مسلمانان به انجام معامله در بازار‌های مسلمانان و ضرورت رعایت حلال و حرام خدا و آگاهی از احکام طهارت و نجاست، بررسی قاعده سوق‌المسلمین اهمیت بسزایی دارد. منظور از سوق در این قاعده، طبق نظر برخی از فقها، بازاری است که اغلب کاسبان آن را مسلمین تشکیل می‌دهند، لیکن بنابر نظر برخی دیگر از فقها، مراد بازاری است که حاکم آن مسلمان باشد. به تبع این اختلاف نظر در خصوص حکم کالا‌های موجود در بازار مسلمانان، نظرات متعددی وجود داشته است که مشهور اقوال این است: به صرف موجود بودن کالا در سوق مسلمین، حکم به طهارت و تذکیه‌ی آن می شود. هدف از این پژوهش آن بوده است که، ضمن بیان احکام فقهی این قاعده و موارد تطبیق و کاربرد آن، به بیان اصول حاکم بر بازار مسلمانان نیز پرداخته شود. که، این خود گامی در راه حفظ بازار مسلمانان می‌باشد و هرچه به نظام معاملات آنان صدمه بزند مطرود و غیر‌قابل پذیرش تلقی می‌شود

کلیدواژه‌ها