ارتباط چالش ها و تفسیرها در تجارت الکترونیک با تکیه بر تعامل گمرک، فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زرقان، زرقان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(تجارت الکترونیک)، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زرقان، زرقان، ایران

چکیده

تجارت الکترونیک به عنوان یک صنعت رو به رشد، چالش‌های بسیاری را برای تعامل گمرک، فقه و حقوق ایجاد کرده است. یکی از این چالش‌ها، ارتباطات بین این سه حوزه است. در تعامل گمرک و تجارت الکترونیک، نیاز به هماهنگی و تفاهم بین قوانین و مقررات گمرکی و قوانین تجارت الکترونیکی وجود دارد. این موضوع، به تفسیر صحیح قوانین و مقررات در         دو حوزه توسط حقوقدانان و فقها در تعامل گمرک و تجارت الکترونیک تبدیل می‌شود. در فقه و حقوق، تفسیر و تطبیق قوانین موجود با تجارت الکترونیکی چالش‌های خاصی را بوجود می‌آورد. مثلاً، تعیین صلاحیت قضایی در مورد تعاملات الکترونیکی، تعیین مفهوم عقد الکترونیکی و الزامات حقوقی آن، مسئله حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیکی و غیره. علاوه بر این، ارتباطات بین قوانین و مقررات گمرکی و تجارت الکترونیکی نیز چالش‌ها را به همراه دارد. برای مثال، تعیین روش‌های احراز هویت و تأیید الکترونیکی در تجارت الکترونیکی، مسئله محاسبه و تعیین مالیات و عوارض گمرکی برای کالاهای الکترونیکی و نحوه اجرای آن‌ها و غیره. در نهایت، تفسیر درست قوانین و مقررات و تعامل مؤثر بین حقوقدانان، فقها و مسئولان گمرکی در تجارت الکترونیکی، برای حفظ منافع و حقوق تمامی افراد و ارائه پاسخ‌های مناسب به چالش‌های این حوزه بسیار حیاتی است.

کلیدواژه‌ها