بررسی آثار استکبار در سرنوشت فردی انسان از نگاه قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مؤسسه تفسیر و علوم قرآن

چکیده

می دانیم که کبر، حالتی روحی است که طی آن، فرد خود را نسبت به دیگران برتر می‌پندارد. در واقع، هنگامی که کبر، در وجود آدمی رخنه می‌کند، آنگاه تکبر و آثار آن در انسان آشکار می‌گردد. در عبارات قرآنی، واژه‏ های کبر، تکبر و استکبار معنایی نزدیک و مشابه به هم دارند.صاحب کبر، شناخت‌ها، باورها و اعتقادات خود را برتر از هرگونه شناخت و باور دیگری می‌پندارد و این گونه، از ورود به مسیر تفکر و در پی حق بودن، محروم می‌ماند. استکبار، در آیات و روایات، به عنوان رذیلتی اخلاقی شناسایی شده است و منجر به عدم ایمان به آیات الهی می‏شود. در واقع، شیطان در ابتدا مقرب درگاه الهی بود و به دلیل استکبار، مطرود وملعون گردید. انسان‏ ها نیز در صورتی که با این رذیلت اخلاقی همراه شوند، به عاقبت شیطان رجیم گرفتار خواهند شد. ما در این پژوهش، با تکیه بر مطالعات کیفی و کتابخانه ای و با شیوه فیش برداری و چک لیست، با توجه به اهمیت استکبار در سرنوشت فردی انسان، به دنبال این هدف هستیم که از نگاه قرآن و روایات، مسئله استکبار و آثار آن را در سرنوشت فردی انسان، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها