بررسی فقهی احکام سوگند در قضا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق. دانشکده علوم اسلامی. دانشگاه سمنان. سمنان. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق . دانشکده الهیات و معارف اسلامی . دانشگاه شیراز . شیراز . ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، به بررسی فقهی احکام مرتبط با سوگند در محاکم قضایی پرداخته شده است. ارائه شواهد به دادگاه برای اثبات یا دفاع از یک دعوا، دارای آثاری است که ضرورت فهم و شناخت این آثار برای استفاده به‌موقع از «دلیل» و کسب موفقیت در فرآیند دادرسی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. از میان دلایل مختلف، سوگند نفی علم، به دلیل سکوت قانون‌گذار و تفاوت نظرات فقها، نیازمند تحقیق و بررسی عمیق‌تری است. سوگند نفی علم، که در واقع یک نوع سوگند خاص است، می‌تواند تأثیرات ویژه‌ای بر دعوا داشته باشد، چه از نظر دعوای مرتبط با علم و چه دعوای اصلی. در صورت امتناع از ادای سوگند، می‌تواند آثار قابل توجهی از جمله رد یا پذیرش ناموفق سوگند توسط مدعی به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، با پذیرش وجود برخی تأثیرات مشابه بین سوگند نفی علم و سایر انواع سوگند، معافیت از ادای سوگند خاص و عدم قابلیت اثبات دعوای اصلی تنها با ادای سوگند، از جمله تأثیرات اختصاصی سوگند نفی علم به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها