محدودسازی ورود به فضای مجازی از سوی والدین از دیدگاه فقه و حقوق ایران با ملاحظه حقوق متعارف کودکان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری(حقوق خصوصی)، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

دنیای امروز به گونه‌ای وابسته به فضای مجازی شده است که بدون آن، تصور ادامه ی زندگی میسر نیست. این فضا به جهت خصوصیات خاصی که دارد می‌تواند برای کودکان آسیب‌هایی داشته باشد از قبیل آسیب‌های اجتماع، فرهنگی و تربیتی، بررسی دیدگاه فقه و حقوق ایران، جواز محدودسازی ورود کودکان به فضای مجازی از سوی والدین با توجه به حقوق و تکالیف آن‌ها را توجیه می‌کند. دلایل این موجه‌سازی تکلیف والدین به تربیت و تادیب کودکان دانسته شده است. محافظت از آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی از جمله تکالیف والدین محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که یک همیاری جهانی برای این موضوع لازم است که بتوان نسل آینده را در فضایی ایمن اجتماعی ساخت. فضای مجازی قانونمند می‌تواند این هدف را محقق سازد بنابراین اولین قدم، قانون‌گذاری در این حوزه با تاکید بر تعیین نقش هر کدام از نهادها و افراد از جمله والدین می‌باشد و در قدم بعدی نظارت بر اجرای این قوانین و اعمال ضمانت اجراهای پیش بینی شده است که البته همگی نیازمند زیرساخت‌هایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها