تأثیر تجارت الکترونیک بر بازاریابی با تکیه و تعامل بر فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کار شناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، شیراز، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی واحد زرقان، دانشگاه ازاد اسلامی زرقان،ایران

3 دانش آموز سال یازدهم دوره متوسطه دوم

چکیده

تجارت الکترونیک در بازاریابی با توجه و رعایت مبانی فقهی و حقوقی، سلامت و بهبود روابط بین فروشندگان و مشتریان در تجارت الکترونیک را به همراه دارد و اخلاق کسب و کار را تقویت می‌کند. استفاده دست­مایه قرار دادن اصول فقهی و قوانین حقوقی در تجارت الکترونیک، بهبود عملکرد کسب و کار را تسهیل می‌کند و اعتماد مشتریان را جلب می‌کند. این اصول شامل رعایت حقوق مشتریان، احترام به حریم شخصی، ارائه اطلاعات صحیح و کامل، و تضمین کیفیت و قیمت منصفانه است. هم­ چنین، اخلاق کسب و کار در جامعه ارتقا می‌یابد و اجتناب از تقلب و تبانی ترویج می‌یابد. عدالت در روابط تجاری، حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، و حفظ حقوق مالکیت فکری نیز بر اساس اصول فقه شرعی به توصیه می‌پردازد. تجارت الکترونیک بازاریابی با تکیه و تعامل بر فقه سبب بهبود روند تجارت، ایجاد اعتماد، تقویت روابط و توسعه سالم و پایدار تجارت الکترونیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها