نقد و بررسی کاربردی وکالت‌نامه در معاملات در متون فقهی و حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

قانون مدنی در معاملات اصل بر اصیل بودن طرفین معامله قرار داده یعنی می­ بایست طرفین عقد به نام و حساب خود با یکدیگر معامله کنند. صحت معامله منوط به دارا بودن اهلیت است و مراد از این اهلیت، علاوه بر اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حقوق مدنی و اهلیت انجام معامله مورد نظر که بایع علاوه بر دارا بودن رشد قانونی با بیع مالک مبیع بوده و چنانچه مبیع ملک غیر منقول باشدف خریدار باید ایرانی باشد. از طرفی وکالت در فقه، نایب گرفتن در تصرف و در قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را به انجام امری نایب خود قرار می ­دهد. شغل وکالت در تمام ادوار تاریخ و نزد همه ملت­ ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ­ترین و شریف ­ترین و پراهمیت ­ترین مشاغل به شمار آمده است. وکیل تمام نیرو و فعالیت، معلومات و دانش حقوقی و نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می ­دهد که شرف خانواده، دارائی، و زندگی آنان در مخاطره قرار گرفته است. وکیل برای این اشخاص چراغ راهنما است. وکیل یک عنصر فعال مستقل است و هیچ نوع تبعیت از کسی یا مقامی ندارد. نسبت به وظایف وکالتی خود جز  برابر وجدان و همکاران بازخواست نمی­ شود.

کلیدواژه‌ها