بررسی حقوق، قوانین و مقرارت مربوط به حقوق مصرف کنندگان در بازاریابی و الزامات اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

قوانین مقررات قانونی نیز در حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در بازاریابی نقش حیاتی دارند. این قوانین، تأمین کننده محدودیت‌ها و مقرراتی هستند که به منظور تضمین حقوق مصرف‌کننده و محدود کردن فرصت‌های تبلیغاتی برای شرکت‌ها اعمال می‌شوند. این تأکید بر اهمیت چارچوب‌های قانونی در حفاظت از منافع مصرف‌کننده و ترویج بازاریابی مسئولانه است. علاوه بر این، استراتژی‌های بازاریابی نیز تأثیر قابل توجهی در تصمیمات خرید مصرف‌کننده دارند. استراتژی بازاریابی، رابطه مستقیمی با تصمیمات خرید مصرف‌کننده دارد. به عنوان مثال؛ استراتژی بازاریابی دیجیتال و بازاریابی رابطه‌ای، که استفاده مؤثر از این استراتژی‌ها و برقراری ارتباط نزدیک با مصرف‌کنندگان می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تصمیمات خرید آنان داشته باشد. به طور کلی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بازاریابی، تحت تأثیر عواملی مانند اخلاقیات بازاریابی، مستندات قانونی و استراتژی‌های بازاریابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها