بررسی تحلیلی قتل های ناموسی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

در نظام حقوقی ایران و مطابق قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه شیعه استوار است، مجازات قتـل عمـد به طور عام، قصاص است. نمونه ای از قتل ها، قتل ناموسی یا قتل به خاطر شرف است. قتل های ناموسـی در واقع قتل هایی هستند که زنی به دست پدر، برادر، شوهر یا مردی از خویشاوندان به انگیزه ی حفظ ناموس و شرف به قتل می رسد. آمار در رسانه‌های رسمی کشور که می‌گوید در دو سال گذشته یعنی از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن‌کشی در کشور انجام شده است؛ یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن‌ در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده‌اش به قتل رسیده است که از بین این موارد 38 مورد از عوامل قتل های ناموسی هستند و در 3 ماه اول همین سال 27 مورد قتل ناموسی گزارش شده که رقم سیاه این موارد بسیار بیشتر است، برای مقابله با این بحران ابتدا به بررسی عوامل پرداخته و اقدامات بین المللی و وضعیت کشور های خاورمیانه  پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب نسبت به این موضوع ارائه دهیم این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها